http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/07/1-5.png
Bizneset në Shqipëri paguajnë taksa vendore dhe kombëtare. 

 

Taksat Vendore

 

 • Taksa e tabelës
 • Taksa të tjera të përkohshme 
 • Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël
 • Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
 • Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme
 • Taksa mbi pasurinë e paluajtshme (taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truall)
Lloji i Tatimit Kategoria Qarkullimi Vjetor  Shkalla Tatimore
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin Biznes i Vogël 0 – 8.000.000 lekë 0%

 

Lloji i Tatimit Qarkullimi Vjetor Të ardhurat e tatueshme Shkalla tatimore
Tatimi mbi të ardhurat Më shumë se 8.000.000 lekë
8.000.001 – 14.000.000 lekë/vit
Mbi 14.000.000 lekë/vit
0%
15%

 

Për subjekte të veçanta, si për shembull kompanitë që ushtrojnë aktivitet për prodhimin ose zhvillimin e softuerëve, shkalla tatimore për tatimin mbi të ardhurat është 5%.

 

Lloji i Tatimit Tatimpagues Kufiri Minimal për Pagimin e TVSH-së Baza Tatimore
Tatim mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) Bizneset që nuk kategorizohen si biznese të vogla Më shumë se 10,000,000 lekë. 20%

 

Shpenzime të tjera:

 

 • Pagat e punonjësve
 • Pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 

 

Të gjitha detyrimet e mësipërme janë kosto për këto sipërmarrje në Shqipëri:

 

Startup-et, personat fizik dhe personat juridik që cilësohen si biznese të vogla për shkak të qarkullimit vjetor, synojnë që nga njëra anë të ruajnë balancat e ofrimit të produkteve dhe shërbimeve konkuruese në treg, e nga ana tjetër të reduktojnë kostot pa bërë kompromis me cilësinë.

Kur themeluam Legit,  kishim si qëllim kryesor lehtësimin e ofrimit të shërbimeve ligjore për bizneset në Shqipëri dhe Kosovë. Duke u rritur kuptuam se sfidat e sipërmarrjes janë ato që na bashkojnë, prandaj i qëndruam edhe më bindshëm misionit tonë, pavarësisht vështirësive gjatë rrugës.

Ne jemi të vetëdijshëm se taksat nuk i ulim dot, ama mund t’ju japim një dorë me reduktimin e kostove administrative. Prandaj, deri në fund të muajit korrik ofrojmë falas dhe pa limit gjenerimin e të gjithë Paketës së Punësimit. 

 

Do të punësosh staf të ri, qoftë dhe praktikantë vere? 

Përpilo në 5 minuta Kontratën e Punës!
Do të koordinosh lejet e punonjësve dhe largimet nga puna?
Gjenero në më pak se 5 minuta kërkesat te Legit!

Do të autorizosh dikë të kryejë veprime në emrin tënd ndërkohë që je me pushime? 

Duhen realisht 2 minuta të gjenerosh një Letër Autorizimi te Legit!
Platforma Legit

 

Paketa e Punësimit përmban:

 

Gjenero falas secilin prej këtyre dokumenteve duke ndjekur këto hapa:

 1. Regjistrohu në platformë si “Përdorues”
 2. Kliko “Krijo dokument”
 3. Përzgjidh dhe harto dokumentin 

I gjithë procesi realizohet në 5 – ose më pak – minuta.

P.s: Mos harro që Legit është një regjistrim larg sa herë që sfidat të duken të vështira për t’u përballuar vetëm!

Suksese!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020