PunësimSekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës: Zyrtar Ligjor

December 20, 20210

Institucionet e Interesuara:

 • Gjykata Themelore Prishtinë 8 (tetë) pozicione;
 • Gjykata Themelore Ferizaj  4 (katër) pozicione.

Qëllimi i vendit te punes:

Evidentimi, identifikimi, skanimi dhe përgaditja e materialit të  regjistrave dhe lëndëve për agjësim sipas Udhezimit Administrativ Nr. 02/2021 Per Ruajtjen,  Transferimin dhe Asgjesimin e Regjistrave dhe Lendeve Gjyqesore. 

Detyrat Kryesore:  

 • Identifikon regjistrat dhe lendeve gjyqësore te cilat kane plotësuar kushtet ligjore për asgjësim;
 • Skanon regjistrat  dhe lendët gjyqësore te cilat kane plotësuar kushtet ligjore për asgjësim;
 • Përgatit regjistrat  dhe lendët gjyqësore te cilat kane plotësuar kushtet ligjore për asgjësim;
 • Përgatitë raporte mbi punën e vet dhe i raporton eprorit të tij/saj të drejtpërdrejtë
 • Përkujdeset që të gjitha detyrat e punës të kryhen me kujdes maksimal. 

Aftësitë e kërkuara:  

 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese (me gojë dhe me shkrim); 
 • Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe;
 • Njohuri të mira kompjuterike (Word dhe Excel)

Kualifikimet arsimiore dhe profesinale dhe përvoja e punës për kët post:

 • Diplome Universitare – Fakulteti juridik;
 • 1 vit përvoje pune.

Dokumentacion i nevojshëm për aplikim:

 • Kopje e leternjoftimit;
 • CV e kandidatit; 
 • Kopje e diplomës; 
 • Certifikatë që nuk jeni nën hetime;  
 • Certifikata të tjera, nëse keni.

Afati i fundit i aplikimit: 21 Dhjetor 2021 

Për më shumë informacion vizitoni këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020