BloguBurime LigjoreSi të Zhvilloni me Sukses Një Arbitrazh të ICC-së?

June 6, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/06/Arbitrazhi-si-Forme-Alternative-e-Zgjidhjes-se-Mosmarreveshjeve-1.png

Tonucci & Partners në bashkëpunim me ICC YAF (Young Arbitrators Forum) dhe ICC Albania do të organizojnë më datë 17 qershor 2022 forumin me temë “Si të zhvilloni me sukses një arbitrazh të ICC-së?’’.

Ky aktivitet do të jetë një mundësi unike për të mbledhur udhëzime të dorës së parë nga arbitrat, avokatët dhe anëtarë të Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit të ICC-së. 

Aktiviteti do të organizohet në format hibrid me mundësinë për ta ndjekur si fizikisht ashtu edhe online.

 

Detajet

 

  • 17 qershor 2022
  • Ora: 10:00 CEST
  • Regjistrimi: I detyryeshëm dhe pa pagesë
Pjesmarrja

 

  • Për pjesëmarrësit fizikisht: Tirana International Hotel, Sheshi Skënderbej, 8, Tiranë
  • Për pjesëmarrësit virtualë: Detajet për t’u lidhur me sallën do të dërgohen veçmas përpara aktivitetit

Regjistrohu këtu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020