PunësimSpecialist Prokurimesh te Modeste

July 17, 20210

MODESTE shpk kërkon të punësojë Specialist/e Prokurimesh.

 Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

–          Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi;

–          Të ketë eksperiencë pune minimumi 3 vjet në Prokurimet Publike;

–          Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

Detyrat dhe pergjegjesite:

–          Përgatit dokumentacionin e nevojshëm për pjesmarrje në procedurat e prokurimit;

–          Menaxhon dhe ndjek procedurat e prokurimit publik dhe privat;

–          Harton kontrata dhe marrëveshje;

–          Përfaqëson shoqërinë pranë institucioneve publike dhe private.

Për të aplikuar për këtë pozicion pune, dërgoni CV-në në adresën e e-mailit info@modesteshpk.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020