PunësimStudio Ligjore Çeliku: Jurist

October 25, 20210

Studio Ligjore “ÇELIKU” kërkon të përzgjedhë një Jurist/e për një shoqëri tregtare bashkëpunëtore, që operon në fushën e ndërtimeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Ofron konsulencë juridike të vazhdueshme dhe asiston klientët e shoqërisë në çështje të ndryshme ligjore të lidhura me veprimtarinë e tyre tregtare;
 • Ndërmjetëson, negocion dhe përpilon kontrata apo marrëveshjeve të ndryshme tregtare;
 • Studion dokumentacionin dhe ofron këshilla dhe zgjidhje konkrete ligjore;
 • Përgatit memorie ligjore, në të cilat analizohen problematikat e shtruara nga klientët dhe zgjidhjet ligjore të ofruara në raport me studimin e legjislacionit përkatës kombëtar dhe/ose ndërkombëtar;
 • Realizon detyra të tjera specifike në varësi të çështjes apo problematikës që i kërkohet për të dhënë konsulencë; 
 • Ofron zgjidhje ligjore 

Kualifikimet dhe aftësitë

 • Diplomë Bachelor në drejtësi dhe diplomë të nivelit master në të drejtë civile, të drejtë biznesi ose të drejtë publike;
 • 5 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme juristi apo këshilltari ligjor në shoqëri tregtare, institucione publike, etj;
 • Zotërimi i gjuhës angleze;
 • Avantazh: njohja e një apo disa gjuhëve të tjera të Bashkimit Europian;
 • Njohuri shumë të mira në disa prej fushave të konsulencës që ofron shoqëria;
 • Njohuri shumë të mira kompiuterike;
 • Gatishmëri për të punuar si në zyrë, ashtu edhe jashtë zyre;

Ju lutemi të dërgoni CV-në tuaj dhe letrën e motivimit, deri në datën 8 Nëntor 2021, në adresën e emailit: studioceliku@outlook.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020