PunësimTë Rinjtë për Drejtësi KS: Praktikë Për Studentët e Fakultetit Juridik

October 6, 20210

Programi i praktikës zhvillohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi“ që qëllim kryesor ka të fuqizojë të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe për t’u bërë pjesëmarrës aktivë në sistemin e drejtesisë në Kosovë.

 • Kohëzgjatja: 6 muaj (1 nëntor 2021 – 30 prill 2022)
 • Vendndodhja: Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Prizren dhe në degët e tyre

Kriteret dhe kualifikimet:

 • Student/e (viti i fundit) apo jurist/e i/e diplomuar nga universitetet publike ose private në Kosovë
 • Të posedojë aftësi profesionale të komunikimit dhe shkrimit në gjuhën shqipe (njohja e gjuhës angleze ose serbe është përparësi)
 • Të posedojë shkathtësi bazike të përdorimit të kompjuterit dhe të programeve Word, Powerpoint dhe Excel
 • Të posedojë njohuri sa i përket procedurave ligjore dhe aftësi në përpilim të dokumenteve ligjore
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në një ambient dinamik të punës
 • Të posedojë dokumente identifikimi dhe llogari bankare

Detyrat kryesore:

 • Të ofrojë mbështetje profesionale për gjyqtarët dhe personelin e gjykatës përkatëse
 • Të asistojë në detyra të tjera sipas nevojës së gjykatës
 • Të tregojë fleksibilitet në orar të punës
 • Të raportojë tek YIHR KS në baza mujore dhe tek personeli i gjykatës sipas nevojës

Për të aplikuar ju duheni të dërgoni të gjitha këto dokumente:

 • CV-në (max. 2 faqe)
 • Letrën motivuese (max. 500 fjalë)
 • Transkriptën e notave (të shkarkuar nga SEMS-i).

Aplikimet duhet të dorëzohen në formë elektronike në emailin apply@yihr.org deri me 17 tetor 2021, ora 17:00 me subjektin “Aplikim për programin e praktikës 2021”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020