Burime LigjoreTeknologjia Ligjore

May 6, 20210

Teknologjia Ligjore (Legal Tech) është softuer dhe teknologji e cila përdoret nga praktikuesit e ligjit ose edhe nga përdoruesit për të lehtësuar proceset ligjore dhe për të përmirësuar efektivitetin e tyre. Legal Tech përqendrohet në transformimin dixhital duke thjeshtuar operacionet, duke optimizuar proceset e punës dhe duke përmirësuar menaxhimin e përgjithshëm të njohurive dhe informacionit që ekziston midis praktikuesve ose firmave ligjore.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të Teknologjisë Ligjore, të tilla si:

  • Automatizimi i dokumenteve
  • Zbulimi elektronik
  • Kërkimet juridike
  • Menaxhimi i çështjeve
  • Dixhitalizimi dhe automatizimi i rrjedhave ligjore të punës
  • Mjetet e nënshkrimit elektronik
  • Chat ligjor për përgjigje të shpejta në pyetjet themelore ligjore
  • Listimet e profesionistëve ligjorë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020