About Me

Kristiana Filip

BUSINESS SOLICITOR

E-mail
kristiana@legit.al

Një avokate biznesi me njohuri dhe përqasje tregtare që merr përsipër nevojat e klientit dhe siguron që ata të vazhdojnë të zhvillohen. Duke punuar për të dhënë vlerë dhe lehtësi në drejtimin e biznesit në tregun shqiptar duke u konsultuar dhe vepruar për shoqëri, shqiptare dhe ndërkombëtare.

Kristiana është shumë e apasionuar pas zgjidhjeve të drejta dhe efikase të biznesit, duke punuar për interesin më të lartë të klientëve. Duke qenë e përfshirë si sipërmarrëse, ajo ka përvojë të dorës së parë në sfidat e ndërtimit, rritjes dhe të bërit biznes.

Kristiana vlerëson transparencën, barazinë në qasje, dhe cilësinë e punës si bazën kryesore për ofrimin e shërbimeve.

Education and Biography

Kristiana's experience in law is diverse, ranging from close engagment in the civil society and NGOs, to business associations such as AmCham Albania, and lastly as a legal associate in a reounced Albanian law firm.

TRAINING

Kristiana është diplomuar me një Master në të Drejtën e Korporatave nga Universiteti i Cambridge, dhe një Master të Shkencave (me medalje) në të Drejtën Tregtare dhe Biznesin Ndërkombëtar nga Universiteti i New York, Tiranë.

Ajo ka fituar bursa të ndryshme mbi merita akademike, ndër të cilat edhe Bursën e Ekselencës nga Ministria e Arsimit në Shqipëri.

APPROACH

Gjatë eksperiencës së saj, Kristiana ka mësuar se qasja e duhur ndaj nevojave specifike të klientit është çelësi i suksesit.

EXPERTISE

Me më shumë se 5 vite përvojë, Kristiana është ekspozuar me të gjitha punët që lidhen me ushtrimin e biznesit dhe transaksionet e tyre, si dhe me projekte të mëdha kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe çështje të arbitrazhit ndërkombëtar. Ajo ka punuar në afërsi me biznesin në negocimin dhe hartimin e kontratave, përfshirë këtu kontratat koncesionare dhe PPP.

0123456789001234567890+KLIENTË
01234567890VITE EKSPERIENCE
0123456789001234567890+KLIENTË NDËRKOMBËTARË
01234567890VITET E EDUKIMIT LIGJOR
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020