PunësimThirrje për Aplikime: CEA KS

October 15, 20210

Fondacioni Kosovar për Shoqërinë Civile (KCSF) shpall konkursin për 5 pozicione të lira në programin për angazhim qytetar – Citizen Engagement Activity (CEA)

  • Udhëheqës për Objektivin 1
  • Udhëheqës për Objektivin 2
  • Udhëheqës për Objektivin 3
  • Asistent për Zyrën dhe Administratën
  • Administrator i Faqeve të Web-it

Objektiva 1: Fuqizimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile me qytetarë e Kosovës, nxitja e aktivizimit komunitar dhe rritja e kërkesës për llogaridhënie.

Objektiva 2: Krijimi i partneriteteve brenda dhe ndërmjet sektorëve dhe rritja e besimit mes OShC-ve, qytetarëve, sektorit privat dhe institucioneve publike.

Objektiva 3: Shtimi i njohurive së OShC-ve ndaj kuadrit të përmirësuar ligjor dhe zhvillimi i  përkrahjes së aktiviteteve të organeve  vendore dhe  diasporës.

Afati i fundit për aplikim: 19 tetor 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020