Burime LigjoreThirrje për Aplikime: Shkolla e Integrimit Europian

October 14, 20210

Edicioni i gjashtë i Shkollës së Integrimit Europian  do të zhvillohet online në datat 1-15 Nëntor 2021. Përgjatë këtyre dy javëve do të ofrohet një program i plotë teorik dhe praktik mbi:

  • Zhvillimet dhe sfidat më të fundit në Bashkimin Europian
  • Bashkëpunimin rajonal dhe zgjerimin e BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor
  • Negociatat e anëtarësimit 
  • Rëndësinë e gjithëpërfshirjes në suksesin e procesit të anëtarësimit në BE

Gjatë Shkollës së Integrimit Europian do të përdoret një shumëllojshmëri e metodave të mësimdhënies dhe të trajnimit si: leksione, prezantime praktike, dhe diskutime ndërvepruese me profesorë të njohur, si dhe ekspertë të nivelit të lartë kombëtar dhe ndërkombëtar për integrimin europian dhe Ballkanin Perëndimor.

Gjithashtu, Shkolla e Integrimit Europian do të përfshijë seanca bashkëbisedimi me përfaqësues nga Kuvendi i Shqipërisë, institucionet e Bashkimit Europian dhe institucionet rajonale, të cilët do të diskutojnë me pjesëmarrësit mbi të ardhmen e Bashkimit Europian si dhe sfidat dhe skenarët e mundshëm në procesin e integrimit europian të Ballkanit Perëndimor. 

Kush mund të aplikojë?

  • Nëpunës të administratës publike shqiptare (duke përfshirë edhe ata nga vetëqeverisja vendore dhe institucionet e pavarura) që punojnë në fushën e integrimit europian, të cilët synojnë të angazhohen në procesin e negociatave
  • Studiuesit e rinj dhe përfaqësues të organizatave jo-fitimprurëse
  • Gazetarë dhe përfaqësues të medias
  • Përfaqësues nga komuniteti i biznesit dhe grupe të tjera interesi

Aplikantët duhet të kenë nivel të mirë të gjuhës angleze sepse shumica e seancave do të zhvillohet vetëm në anglisht.

Regjistrimi:

Pjesëmarrësit e interesuar janë të lutur të dërgojnë brenda datës 15.10.2021, një CV dhe një letër motivimi ku të shprehin vizionin mbi angazhimin dhe kontributin potencial të tyre në procesin e integrimit europian të Shqipërisë, dhe miratimin e eprorit për pjesëmarrjen në Shkollën e Integrimit Europian.

Aplikimi duhet të dërgohet përmes postës elektronike në adresën Info.Kkie@parlament.al.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020