BloguBurime LigjoreBurime për Start UpThirrje për Startup-e dhe Lehtësues

May 24, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/05/Your-Logo.png

Ministri i Shtetit për Mbrojten e Sipërmarrjes hap thirrjen për mbështetjen me grant të startup-eve dhe lehtësuesve të startup-eve, të cilët zhvillojnë projekte inovative në fusha prioritare për zhvillimin e vendit, mbështetje për iniciativa që kanë impakt pozitiv mjedisor, fuqizimi i rinisë, fuqizimi i vajzave dhe grave sipërmarrëse, fuqizimi i përfshirjes sociale, diversiteti dhe impakti social dhe prioritete të tjera, sipas urdhrit të Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

Objektivi i kësaj iniciative është të ndihmojë në krijimin e një klime të favorshme për tërheqjen, përfshirjen dhe mbajtjen e talentit dhe burimeve njerëzore, lehtësimin dhe mbështetjen në aksesimin e burimeve financiare dhe përfshirjen sociale dhe diversitetin në mbrojtje të vlerave demokratike, nxitjen dhe futjen e inovacionit në sektorët ekonomikë.

Do të mbështeten me grant individë, persona fizikë e juridikë duke përfshirë akademinë, Bashkitë, arsimin e mesëm dhe profesional, inkubatorë dhe përshpejtues, hapësira pune etj.

Kjo thirrje synon mbështetjen e projekteve që zhvillohen në Shqipëri dhe janë inovatore.

 

Afati

 

Thirrja për startup dhe lehtësues do të qëndrojë e hapur nga data 16 MAJ 2022 – 5 QERSHOR 2022.

Shpallja e Fituesve:  Brenda datës 20 Qershor 2022.

Çdo njoftim do të bëhet përmes faqes zyrtare të Ministrit të Shtetit për Mbrojten e Sipërmarrjes dhe rrjetet sociale.

Listën e Dokumenteve për të aplikuar e gjeni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020