PunësimUSAID KS: Praktikë e Paguar

January 24, 20220

Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale ofron mundësi praktike me pagesë për:

 • Një (1) praktikant në Pejë
 • Një (1) praktikant në Gjakovë
 • Një (1) praktikant në Lipjan
 • Një (1) praktikant në Ferizaj
 • Dy (2) praktikantë në Prishtinë

Praktikantët duhet të jenë studentë ose të sapo-diplomuar në nivelin e studimit Bachelor në universitetet publike ose kolegjet  private të akredituara në Republikën e Kosovës. 

Praktika do të zhvillohet në institucione të ndërlidhura me drejtësinë komerciale, partnerë të projektit, me kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh.

Kandidatët duhet të kenë:
 • Shkathtësi në shkrim dhe hulumtim ligjor;
 • Aftësi për të punuar te pavarur dhe në ekip;
 • Aftësi të mira komunikimi;
 • Njohuri të avancuar të gjuhës angleze në shkrim dhe lexim;
 • Preferohen studentët me notë më të lartë mesatare;
 • Të rregjistruar në vitin e tretë ose të fundit në nivelin e studimeve Bachelor, ose të sapodiplomuarit në nivelin e studimeve-Bachelor.
Dokumentet e kërkuara:
 • CV në gjuhë angleze;
 • Letër motivimi për interesimin ne fushën e të drejtës komerciale në gjuhën angleze;
 • Certifikatën e notave;
 • Vërtetimin nga fakulteti që është student ose kopjen e diplomës.

Dokumentet e kërkuara dërgohen në adresën dblakajdemaj@dexisonline.com

Data e fundit e aplikimit është 31 janar 2022 ora 16:00. Shënoni “Intern-qyteti (për të cilin jeni të interesuar)” në titullin e e-mail-it.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020