PunësimVend Pune Jurist te Vigan Group

July 13, 20210

Vigàn Group kërkon të punësojë Jurist/e.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron këshillim pranë kompanisë, eprorit direkt apo anëtareve të tjerë të stafit;
 • Dhënia e informacioneve të sakta dhe të përditësuara për çështje ligjore në sektorin e biznesit;
 • Harton, rishikon dhe negocion kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me palë të  treta dhe punonjësit e saj;
 • Menaxhimi dhe zgjidhja e situatave me rrezikshmëri ligjore që mund t’i kanosen kompanisë;
 • Kujdeset për pajtueshmërinë e veprimtarisë së kompanisë me legjislacionin në fuqi;
 • Hulumton dhe vlerëson faktorë të ndryshëm risku që lidhen me veprimtarinë e kompanisë;
 • Mban komunikim të vazhdueshëm me stafin e brendshëm të kompanisë;
 • Menaxhon marrëdheniet e kompanisë me çdo palë të tretë;
 • Qëndron i perditësuar lidhur me ndryshimet në legjislacion;
 • Koordinohet me hierarkinë e lartë të kompanisë për çështjet e përditshme të punës.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi;
 • Avantazh: studimet jashtë vendit;
 •  Të ketë eksperiencë pune minimumi 3 vjet;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Avantazh: njohja e gjuhëve të tjera;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/ Paketa Microsoft Office;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, bashkëpunuese dhe vendimmarrëse;

 

Për të aplikuar për këtë pozicion pune, dërgoni CV-në në adresën e e-mailit hr@vigangroup.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020