PunësimVend Pune si Avokat pranë Zoto Consulting sh.p.k.

July 6, 20210

Shoqëria “ZOTO CONSULTING” shpk në kuadër të zhvillimit të aktivitetit të saj është duke kërkuar Jurist/ Avokat në lidhje me përfaqësimin gjyqësor

DETAJE TË POZICIONIT

Kategoria e Punës : Jurist/e, Avokat/e

Tipi i punës: Kohë e plotë

Eksperiencë: Mesatare (3 – 10 vite)

Kërkohet foto:  Jo

Letër interesi: Jo

Afati i fundit i aplikimit: 30.07.2021

Kandidati/ja për pozicionin “Jurist/ avokat” duhet të jetë i aftë profesionalisht të:

 •  Përfaqësojë shoqerinë në dy nivelet e para të gjyqësorit;
 •  Përgatisë kërkesë- padi dhe ankimime;
 •  Përgatisë dokumentacionin ligjor për shoqërinë;
 •  Sistemojë dosjet për çështjet gjyqësore.

Kualifikimet e nevojshme 

 • Diplomë në Fakultetin Juridik, Diplomë Master;
 • Përvojë e mëpareshme pune të ngjashme minimumi 5 vite;
 • Të zotrojë mirë programet e Paketës Office;
 • Të ketë njohuri shumë të mira në gjuhën Angleze dhe Italiane;
 • Të ketë aftesi shumë të mira komunikuese, organizuese dhe planifikuese;
 •  Te jete i/e pergjegjshem/e, bashkëpunues/e;
 • Të punojë në grup.

Të gjithë te interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre nëpërmjet adresës së e-mailit: info@zotoconsulting.com .

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020