Burime LigjoreWebinar: Arbitrazhi dhe Siguria Kibernetike

September 30, 20210

Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Belgjikë do të organizojë webinarin me temë “Arbitrazhi dhe Siguria Kibernetike”. Përdorimi i teknologjisë së informacionit në arbitrazhin ndërkombëtar, qoftë për shkëmbimin e dokumenteve dhe provave materiale, ose për të organizuar seanca dëgjimore virtuale, është bërë i pashmangshëm. Mjetet e trajtimit të situatave, mjetet e shkëmbimit të dokumentave, të dhënat e dhomave virtuale dhe mjeteve të video – konferencave janë në dispozicion në të gjitha format dhe madhësitë. Gjatë këtij webinari multidisiplinar, do të diskutohet pse është e rëndësishme që arbitrat t’i auditojnë siç duhet mjetet e IT -së që ata përdorin, e do të jepen këshilla praktike me natyrë ligjore dhe teknike. Së bashku me ekspertët e sigurisë kibernetike, do të udhëzoheni sipas rekomandimeve të Raportit të Komisionit të ICC mbi Teknologjinë e Informacionit në Arbitrazhin Ndërkombëtar.

Temat që do të trajtohen gjatë webinarit:

  • Rreziqet kibernetike globale që prekin sigurinë dhe privatësinë: aksesueshmëria e të dhënave, integriteti i të dhënave, shkeljet e konfidencialitetit, etj
  • Siguria e seancave virtuale (rregullat për seancat virtuale të miratuara nga ICC dhe institucionet e tjera, aspektet ligjore, pëlqimi i palëve, identifikimi i rreziqeve kryesore dhe përgjigjet e komunitetit të arbitrazhit)
  • Rreziqet kryesore dhe implikimet e përdorimit të mjeteve të IT -së në arbitrazhin ndërkombëtar (përgjegjësia kontraktuale, shkelja, mbrojtja e të dhënave personale)
  • Rekomandime praktike për zgjedhjen midis mjeteve të ndryshme të IT -së

Dita e Ngjarjes: 21 tetor 2021, ora 15:00 – 16:30 

Palët e interesuara mund të regjistrohen këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020