Burime për Start UpWebinar mbi Sipërmarrjen

October 3, 20210

Ekipi i EBRD për Financat dhe Zhvillimin e NVM -ve në Moldavi po organizon një seri webinaresh me temë Ji i Ri, Bëhu Sipërmarrës!, kushtuar sipërmarrësve të rinj ose atyre që aspirojnë për sipërmarrje.

Webinaret do të zhvillohen sipas tematikës së programit të BERZH -it Rinia në Biznes i mbështetur nga CEI (Iniciativa e Evropës Qendrore) dhe do të zbatohen nga Axa Management Consulting.

Ftohen sipërmarrësit e rinj – deri në 35 vjeç – të cilët janë të interesuar të mësojnë rreth tendencave të fundit në fushën e financës dhe digjitalizimit, të zhvillojnë aftësitë e tyre në biznes dhe të krijojnë lidhje me përfaqësues të tjerë të Rinisë në Biznes, të regjistrohen në webinaret e e mëposhtëm:

  • 7 Tetor 2021 15:00 – 17:00

Bëhuni të RINJ, Bëhuni GATI – Hyrje në financë!

  • 13 Tetor 2021 15:00 – 17:00

Bëhuni të RINJ, jini TRENDY – Hyrje në digjitalizim!

  • 21 Tetor 2021 15:00 – 17:00

Bëhuni të RINJ, Jini të AFTSUAR – Hyrje në biznes!

  • 28 Tetor 2021 15:00 – 17:00

Bëhuni të RINJ, bëhuni E -PRESENT – Hyrje në rrjetëzim!

Katër webinaret do të mbahen në gjuhën rumune në një format ndërveprues, duke përfshirë prezantime, ushtrime praktike, raste studimi dhe sesione të rrjetëzimit.

Pjesëmarrja është pa pagesë. Ju mund të regjistroheni për të katërt ose vetëm në ato webinare që janë me interes për ju!

Për të marrë pjesë në këto webinare, ju lutemi plotësoni formularin e regjistrimit jo më vonë se 2 ditë para fillimit të webinareve. Pjesëmarrësit e zgjedhur do të njoftohen me email.

Për informacion shtesë telefononi: +373 22 211 614 ose e-mail: knowhowmoldova@ebrd.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020