Burime LigjoreBurime për Start UpZgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve – Ndërmjetësimi

September 19, 20210

Aktivitetet e Drejtësisë Komerciale të USAID -it dhe Qendra për Inovacion në Kosovë (ICK) ju ftojnë të merrni pjesë në Diskutimin e Tryezës së Rrumbullakët mbi:

Tryeza e rrumbullakët po organizohet si pjesë e aktiviteteve në shënimin e Javës së Ndërmjetësimit dhe do të shërbejë si një forum për shkëmbimin e informacionit mbi zhvillimet në të drejtën tregtare dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në Kosovë.

Tryeza e rrumbullakët do të zhvillohet përmes një diskutimi të hapur, të moderuar mbi temat përkatëse, ku pjesëmarrësit ftohen të ndajnë opinionet, përvojat dhe perspektivat e bizneseve që ata përfaqësojnë.

Folësit mysafirë:

  • Z. Chris Thompson (Drejtor Programi, USAID Aktivitetet e Drejtësisë Tregtare),
    Znj. Adelina Sopi (Ndërmjetësuese e Licencuar),
    Z. Mentor Hajdaraj (Ndërmjetës i Licencuar).
    Moderatori: Z. Shpend Lila (Menaxher i PR dhe Trajnimeve te, Qendra e Inovacionit në Kosovë)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020