Jurist te FIX Pro


FIX PRO Albania (Korçë) po kërkon një Jurist/e.

Përgjegjësitë:

  • Ofron asistencë ligjore siç kërkohet nga kompania.
  • Zhvillon dhe mirëmban politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore.

 

Të gjithë profesionistët e interesuar mund të aplikojnë duke klikuar këtu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *