Jurist te AK-Invest


Ak-Invest kërkon të punësojë një Jurist/e.

 

Detyrat kryesore:

  • Harton kontrata dhe marrëveshje të ndryshme që lidh Insitucioni
  • Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore të Insitucionit  
  • Harton çdo akt të nevojshëm që i kërkohet nga Insitucioni  
  • Ndjek në vazhdimësi ndryshimet ligjore të ligjit për shoqëritë tregtare; Kodit të Punës dhe cdo akt tjetër ligjor dhe nënligjor nga rregullatori qe ka lidhje me veprimtarine e Insitucionit.

Kërkesat për pozicionin:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi
  • Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtën Civile, Procedurën Civile, Tregtare, Administrative, Kodin e Punes, etj
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze
  • Të ketë njohuri shumë të mira të Paketës Microsoft Office
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.

Afati i fundit i aplikimit: 16.09.2021

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV në adresën e emailit-t info@ak-invest.al.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *