Partners Albania: Një Klikim Larg Sipërmarrjes


Në këtë ngjarje, Partners Albania do të jenë të lumtur të ndajnë me ju mundësitë më të fundit emocionuese për zhvillimin e #startup-eve në vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor, duke bashkuar të gjithë aktorët e interesuar, përfaqësuesit nga komuniteti #dhurues dhe autoritetet publike, #sipërmarrjet, firmat kapitale, #engjëjt e biznesit, qendrat e #sipërmarrjeve, programet e përshpejtimit, organizatat mbështetëse, modelet e fillimit dhe organizatat e shoqërisë civile nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.

Platforma , nisma më e fundit e Partners Albania në fushën e sipërmarrjes dhe inovacionit, do të prezantohet zyrtarisht për auditorin e gjerë. Kjo veprimtari virtuale i shërben komunitetit fillestar të WB6, i cili rrit lidhjet, realizon shtrirjen dhe lehtëson qasjen ndaj mundësive të financimit.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *