EMA: Thirrje për Praktikë


Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë për  mundësinë e të ndjekurit një praktikë pune intensive në zyrën e EMA-s, e cila synon njohjen me veprimtarinë e sektorit të OJF-ve dhe me përvojën e punës në përgjithësi.

Detyrat kryesore

 • Kërkim shkencor
 • Zbatim projektesh
 • Menaxhim i mediave sociale
 • Shkrim dhe përkthim artikujsh
 • Mbështetje administrative, dhe
 • Detyra të tjera në varësi të interesit të aplikantit/es

Përfitimet

 • Qasje e lirë ndaj dokumentave dhe publikimeve të EMA-s të cilat ofrojnë mundësi për t’u njohur me  Procesin e Integrimit Evropian të Shqipërisë dhe politikat e BE-së.
 • Mundësi për t’u bërë anëtarë të Rrjetit Ndërkombëtar të Lëvizjes Evropiane. Kjo do të rrisë kontaktet dhe shanset për një zhvillim të mëtejshëm të karrierës profesioniste.
 • Certifikatë  pune, në përfundim të praktikës, si mirënjohje për punën e kryer

Të interesuarit duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme

 • Të jenë të paktën në vitin e tretë të studimeve të tyre universitare
 • Aftësi të mira në gjuhën angleze
 •  Njohja e gjuhës shqipe është e detyrueshme
 • Të ketë njohuri të mira të Paketës Microsoft Office
 • Njohuri të mira të rrjeteve sociale 
 • Aftësi për të punuar në ekip, por edhe në mënyrë të pavarur
 • Kreativitet dhe fleksibilitet

Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër interesi shqip ose anglisht) në adresën e-mail: info@em-al.org

Afati i fundit për aplikim: 24.10.2021.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *