Sapere Aude sipas Legit


“Investimi në dije paguan interesin më të mirë”, ka thënë një nga etërit themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA). Ta mendosh, ai ishte i njëjti njeri që ka  thënë se “Në këtë botë asgjë nuk është e sigurt përveç vdekjes dhe taksave“. (Benjamin Franklin, për interesin tuaj.)

Ne në Legit jemi shumë të sigurt për një gjë – që çdokush duhet të guxojë të dijë më shumë. Huazuar nga filozofia e Horac-it dhe ajo e Khantit më pas, ne e artikulojmë mantrën latine sapere aude si një mundësi për të qënë më të informuar mbi ligjin dhe teknologjinë. 

 

Për Bizneset

Mos harro “I nderojmë ëndrrat duke punuar për to!

 

Për ata që kanë një ide StartUp-i

Sigurohuni që të vizitoni gjithmonë “Burime pë StartUP” në seksionin “StartUp-s”. Asnjëherë mos i humbisni mundësitë për t’u rritur në mjedisin e biznesit!

 

Për punëkërkuesit

Një seksion i dedikuar ndaj vendeve të lira të punës dhe mundësive për praktikë në fushën e ligjit.

Informoheni me shpejt nëse Abonoheni në Legit!

 

Për të gjithë entuziastët e ligjit:

E fundit por jo më pak nga rëndësia, ju ftojmë të bëheni pjesë e Blog-ut tonë duke na nisur shkrimet tuaja me temë nga cilado fushë e ligjit.

Guxoni të na shkruani! Guxoni të jeni #legit! 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *