ELSA Albania: Anëtarësim


ELSA Albania rihap një tjetër raund anëtarësimesh. 

Për t’u regjistruar në ELSA Albania mjafton të paraqiteni pranë stendës në Fakultetin e Drejtësisë, UT nga dita e mërkurë deri ditën e premte, datë 03.12.2021. në orën 11:00-14:00.

Anëtarësimi është përkundrejt pagesës.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *