Studio Ligjore Panajoti: Avokat


Kualifikimet:

  • Eksperiencë mbi 7 vite në avokati;
  • Të ketë njohuri të gjuhëve: Anglisht; Frëngjisht/ Italisht;
  • Të jetë i/e motivuar dhe fleksibël me ngarkesën e punës dhe lëvizjen nëpër Shqipëri;
  • Avantazh: përvoja akademike.

Dokumentacioni i pranimit:

  • Kopje të skanuar të diplomës së Fakultetit (bachelor & master);
  • Kopje të licensës së avokatit;
  • Një kopje të CV-së;
  • Një letër motivimi.

Aplikantët e kualifikuar mund të dërgojnë dokumentacionin e mësipërm në adresën info@panajotilawgroup.com

Afati i fundit i aplikimit: 10.12.2021


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *