Dhoma Kombëtare e Avokatisë: Trajnim mbi Ankimin Kushtetues Individual


Dhoma Kombëtare e Avokatisë do të zhvillojë në datën 23 maj, takimin e rradhës në kuadër të aktiviteteve trajnuese për avokatët, me temë “Ankimi Kushtetues Individual”.

Trajnimi do të zhvillohet në orën 09:30 – 15:00, në platformën Zoom. 

 

Për kë është ky seminar?

 

Aktiviteti u drejtohet të gjithë avokateve dhe avokatëve shqiptarë. 

 

Rreth aktivitetit

 

Ndryshimet e bëra në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në vitin 2016 parashikuan të drejtën e qytetarëve për t’ju drejtuar direkt  Gjykatës Kushtetuese me ankesë individuale. 

Aktiviteti ofron mundësinë e një shkëmbimi krahasues të përvojës dhe ekspertizës ndërmjet praktikantëve ligjorë gjermanë dhe shqiptarë, me qëllim njohjen me veçoritë, parakushtet dhe rëndësinë praktike të ankimit kushtetues. 

 

Temat më të rëndësishme të diskutimit

 

  • Skemat e verifikimit për të drejtën e lirisë dhe barazisë
  • Parakushtet e pranueshmërisë së një ankimi kushtetues
  • Probleme të veçanta në lidhje me ankimet kushtetuese 

Të dhënat për t’u bërë pjesë janë si më poshtë:

  • Meeting-ID: 692 0994 2920
  • Kenncode: 143452

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *