HomeCategoryStart Up Resources Archives - Legit

https://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/11/1-1080x720.png

“Nuk ka asgjë të re nën këtë diell” është një proverbë që nuk i shkon fort për shtat shpirtit të sipërmarrësve, e veçanërisht themeluesve të startup-eve që përdorin teknologjinë për ofrimin e produkteve dhe/ose shërbimeve në treg.  “Softueri po përpin botën.” – Mark Andreessen, Sipërmarrës amerikan  Kjo fjali ndoshta mund të tingëllojë si loja pac-man...

https://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/09/Oficina-Hub-1080x720.png

Oficina Hub Tirana on behalf of the  “Tirana European Capital of Youth” program will organize a cycle of training on the topic  “Aspiring Entrepreneurs”. This training program is a 10-week training program for young people with innovative business ideas. At the end of the program you will be equipped with valuable business ideas, a consolidated...

https://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/09/Oficina-Hub-1080x720.png

Oficina Hub Tirana në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë” do të organizojë një cikël trajnimesh me temë “Aspirues për sipërmarrje”. Programi i trajnimit “Aspirues për sipërmarrje” është një program 10-javor trajnimi për të rinjtë me ide novatore biznesi. Në fund të programit ju do të pajiseni me ide të vlefshme biznesi, me...

https://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/08/5-Gjera-qe-Mesuam-nga-Ceshtja-‘House-of-Zana-v.-Zara-1080x720.png

Prelud   Në prill të vitit 2022, ekipi ligjor i korporatës “Zara” ju drejtua themelueses së “House of Zana” (lexo në shqip: Shtëpia e Zanës) me një kërkesë për ri-brandim, që rrjedhimisht do të sillte një ndryshim të markës dhe dalje nga tregu për “House of Zana”.  Fill pas kësaj kërkese, e po në prill...

https://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020